Những Bí Mật Về Qui Hoạch Hồ Tràm - Bình Châu Mới Nhất Chưa Từng Được Tiết Lộ

Những Bí Mật Về Qui Hoạch Hồ Tràm - Bình Châu Mới Nhất Chưa Từng Được Tiết Lộ Dự án đất nền HỒ TRÀM

Hotline 0906485889

Chủ Nhật, 11 tháng 8, 2019

Những Bí Mật Về Qui Hoạch Hồ Tràm - Bình Châu Mới Nhất Chưa Từng Được Tiết Lộ


 Đất ven biển Hồ Tràm diện tích 150m2- thổ cư 100m2
 Đất ven biển Hồ Tràm diện tích 300m2- thổ cư 200m2
 Đất ven biển Hồ Tràm diện tích 500m2- thổ cư 200m2
 Đất ven biển Hồ Tràm diện tích 700m2- thổ cư 100m2
 Đất ven biển Hồ Tràm diện tích 900m2- thổ cư 100m2

1. Công Trình Nâng cấp mở rộng đường 328 đoạn Phước Tân - Phước Bửu - Hồ Tràm, huyện Xuyên Mộc

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 242/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Nâng cấp mở rộng đường 328 đoạn Phước Tân - Phước Bửu - Hồ Tràm, huyện Xuyên Mộc
Chủ đầu tư: UBND huyện Xuyên Mộc.
Chi tiết gói thầu:

TT
Tên gói thầu
Giá gói thầu (đồng)
Nguồn vốn
Hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu
Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu
Loại hợp đồng
Thời gian thực hiện hợp đồng
1
Tư vấn đo đạc, cắm mốc thu hồi đất
1.519.637.389
Ngân sách Tỉnh
Đấu thầu rộng rãi qua mạng; Một giai đoạn, hai túi hồ sơ
Quý 1/2019
Trọn gói
03  tháng
2
Tư vấn khảo sát lập TKBVTC-DT
2.040.412.831
Đấu thầu rộng rãi qua mạng; Một giai đoạn, hai túi hồ sơ
Quý 1/2019
Trọn gói
03  tháng
3
Tư vấn giám sát khảo sát bước TKBVTC
11.195.791
Chỉ định thầu rút gọn
Quý 1/2019
Trọn gói
03  tháng
4
Tư vấn thẩm tra TKBVTC
264.995.555
Chỉ định thầu rút gọn
Quý 2/2019
Trọn gói
01 tháng
5
Tư vấn thẩm tra an toàn giao thông
88.000.000
Chỉ định thầu rút gọn
Quý 2/2019
Trọn gói
01  tháng
6
Tư vấn lập HSMT các gói thầu
79.298.911
Chỉ định thầu rút gọn
Quý 2/2019
Trọn gói
03  tháng
7
Rà phá bom mìn, vật nổ
627.463.980
Chỉ định thầu thông thường
Quý 3/2019
Trọn gói
03  tháng
8
Tư vấn giám sát kỹ thuật thi công xây lắp
2.544.659.000
Đấu thầu rộng rãi qua mạng; Một giai đoạn, hai túi hồ sơ
Quý 1/2020
Trọn gói
36  tháng
9
Bảo hiểm công trình
438.734.363
Chỉ  định thầu rút gọn
Quý 1/2020
Trọn gói
36 tháng
10
Tư vấn kiểm toán quyết toán
1.336.091.803
Đấu thầu rộng rãi qua mạng; Một giai đoạn, hai túi hồ sơ
Quý 1/2023
Trọn gói
06  tháng
11
Xây lắp đoạn 1 (bao gồm chi phí xây dựng + hạng mục chung + dự phòng phí)
56.258.488.333
Đấu thầu rộng rãi trong nước; Một giai đoạn, hai túi hồ sơ
Quý 1/2020
Theo đơn giá cố định
36 tháng
12
Xây lắp đoạn 2 (bao gồm chi phí xây dựng + hạng mục chung + dự phòng phí)
35.422.472.031
Đấu thầu rộng rãi trong nước; Một giai đoạn, hai túi hồ sơ
Quý 1/2020
Theo đơn giá cố định
36 tháng
13
Xây lắp đoạn 3 (bao gồm chi phí xây dựng + hạng mục chung + dự phòng phí)
25.703.609.332
Đấu thầu rộng rãi trong nước; Một giai đoạn, hai túi hồ sơ
Quý 1/2020
Theo đơn giá cố định
36 tháng
Tổng cộng giá trị các gói thầu: 201.993.609.636 đồng
(Nguồn: QĐ số 242/QĐ-UBND)


2. Công Trình Sửa chữa hàng rào bảo vệ rừng Khu bảo tồn thiên nhiên Bình Châu - Phước Bửu năm 2019


UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 704/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Sửa chữa hàng rào bảo vệ rừng Khu bảo tồn thiên nhiên Bình Châu - Phước Bửu năm 2019
Bên mời thầu: Ban Quản lý Khu Bảo tồn thiên nhiên Bình Châu - Phước Bửu
Chi tiết gói thầu:
STT
Tên gói thầu
Giá gói thầu (Đồng)
Nguồn vốn
Hình thức lựa chọn nhà thầu
Phương thức lựa chọn nhà thầu
Thời gian  lựa chọn nhà thầu
Loại hợp đồng
Thời gian thực hiện hợp đồng
1
Tư vấn lập HSMT và phân tích đánh giá HSDT
17.875.749
Nguồn vốn sự nghiệp năm 2019

Chỉ định thầu rút gọn

Quý II/2019
Trọn gói
10 ngày
2
Tư vấn thẩm định HSMT và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu
3.761.731
Chỉ định thầu rút gọn

Quý II/2019
Trọn gói
10 ngày
3
Tư vấn giám sát thi công
135.930.172
Chỉ định thầu rút gọn

Quý II/2019
Trọn gói
8 tháng
4
Tư vấn kiểm toán
88.000.000
Chỉ định thầu rút gọn

Quý IV/2019
Trọn gói
60 ngày
5
Xây lắp 4.282.731.433 Chào hàng cạnh tranh Một giai đoạn một túi hồ sơ Quý II/2019 Trọn gói 8 tháng
Tổng giá gói thầu: 4.528.299.085 đồng

(Nguồn: QĐ số 704/QĐ-UBND)
HOTLINE TƯ VẤN MIỄN PHÍ
0906485889

Phòng Kinh Doanh Đất Nền Ven Biển Hồ Tràm:


 0906485889 Phòng Kinh Doanh Đất Nền Ven Biển Hồ Tràm
📧 richardnguyenvn9999@gmail.com
💎VP: 47A, P22, Q BÌNH THẠNH, TP.HCM